Dobra rada na złe czasy indiańskiego wodza

Jest tylko jedne stworzenie natury, Boga, które postępuje wbrew własnym żywotnym interesom. Stworzeniem tym jest człowiek.

Wódz plemienia Indian Hopi Biały Orzeł tak skomentował obecną sytuację:


"Ten czas, w którym obecnie żyjemy można opisać jako drzwi lub jako dziura.
Decyzja czy chcesz przejść przez drzwi czy wpaść w otchłań dziury więziennej należy do Ciebie.  
Jeśli Ty ciągle na okrągło konsumujesz wiadomości z negatywną energią, z ciągłą nerwowością, z pesymizmem, to wpadasz w tę dziurę.
Ale jeśli skorzystasz z okazji, aby spojrzeć na siebie, rozważysz, pomyślisz o  życiu i śmierć, zadbasz o siebie i innych, to przejdziesz przez portal do przyszłości.

Zadbaj o swój dom, zadbaj o swoje ciało. Połącz się ze swoim duchowym domem. Kiedy dbasz o siebie, dbasz jednocześnie o wszystkich innych.
Nie przeceniaj spirytualnego wymiaru obecnego kryzysu i przyjmij perspektywę orła patrzącego z góry na obecny, obszerny rozwój.  

Ten kryzys jest socjalnym i spirytualnym kryzysem, bez wymiaru socjalnego wpadniemy w fanatyzm. Bez wymiaru spirytualnego wpadniemy w pesymizm i w beznadziejność.

Jesteś gotów do konfrontacji z obecnym kryzysem?
To weź swoją skrzynkę z narzędziami i użyj wszystkie narzędzia, które masz do dyspozycji.
Naucz się stawiać opór, jak to czynią rdzenni mieszkańcy Ameryki i Afryki.

Byliśmy i nadal jesteśmy eksterminowani, ale nigdy nie przestaliśmy śpiewać, tańczyć, rozpalać ogniska i radować się. Nie czuj się winny, jeśli Ty w tych ciężkich czasach jesteś szczęśliwy.

Być smutnym lub wściekłym nic nie pomoże.
Można stawiać opór przez cieszenie się. Ty masz prawo być mocnym i pozytywnie myśleć. Niema lepszego sposobu na opór jak zachować pozytywną, promienną pozycją.
To nie wynika z niewiedzy o rzeczywistości, ale strategia oporu i przerwania.

Jeśli przekroczymy próg obecnego przesilenia, mamy nowe spojrzenie na rzeczywistość, ponieważ pokonaliśmy, stanęliśmy twarzą w twarz z naszymi lękami i obawami.

To jest wszystko co w obecnej sytuacji możesz uczynić.
Zachować spokój, rozsądek i każdego dnia modlić się dla wzmocnienia duszy.
Stawiaj opór przez sztukę, zadowolenie, zaufanie i miłość.


---------------------------------------------
https://t.me/emigrant19/701

List czytany po niemiecku.

Mamy obecnie światowy, zorganizowany kryzys, który obecnie wszystko ustala i dokonuje na siłę zmian.
Kryzys wypływający również ze świadomości ludzkiej, dlatego każdy człowiek w takiej sytuacji jest zmuszony w tych realiach do tego, aby pozycjonować się w ściśle określonym kierunku i wnieść swój wkład w pokonanie tego głębokiego kryzysu.

Nie można przy tym zapomnieć, że miarą naszej ludzkości jest fakt, jak głęboko jesteśmy w stanie zrozumieć drugiego człowieka.

Obecnie człowiek znalazł się na granicy swojego człowieczeństwa, które rozwija się w kierunku odczłowieczenia jego i uraty zrozumienia swojej natury.

Być człowiekiem oznacza być odpowiedzialny za swoje otoczenie i nie dopuścić do zażegnania wartości ludzkich do czego prowadzi agenda Great Reset z Trans Humanizmem prowadzącym do połączenia człowieka z maszyną.
Do tego nie można dopuścić, ponieważ to odbiera człowiekowi jego wolność, autonomię i człowieczeństwo, a więc czerpanie siły z wewnątrz swojej natury, duszy.

Nature człowiek można zrozumieć tylko wtedy, gdy człowiek zrozumie najpierw sam siebie i ma kontakt z swoją naturą, duszą, co uzewnętrznia się np. tworzeniu sztuki.

Sztuka ma w sobie magiczny dostęp do spirytualności i przy pomocy sztuki można abstrakcyjnie opisać świat.
Nie każdy posiada zdolność odczytu tego opisu rzeczywistości i nie każdy ma zdolność do tego, aby przedstawić tą rzeczywistość w formie sztuki.

Na przykład Picasso potrafił przy pomocy kilku kresek narysować tak byka czy kobietę, że ten rysunek był abstrakcyjnym opisem istoty, dzikości, naturalnej własności kobiety czy byka, który to opis wywołuje w nas emocje.
Sztukę dla tego nie należy odczytywać w racjonalny sposób, ale emocjonalny.

Odbiorem sztuki można nakarmić naszą duszę i inspirować ją w pozytywnym sensie. Tej własności nie posiadają wartości zewnętrzne tzw. dobra konsumpcyjne, które potrafią tylko na krótki czas nasycić człowieka ich chęcią posiadania i wywołać potrzebę posiadania następnych dóbr konsumpcyjnych.

Potencjał duchowy istoty ludzkiej jest znacznie większy od tego w jakim kierunku obecnie rozwój ludzkości jest brutalnie i arogancko spychany.

A spychany jest w kierunku całkowitego zatracenia własności człowieka i odebranie mu specyficznej dla jego kultury, cywilizacji spirytualności.

Każdy człowiek posiada ten wewnętrzny, naturalny, duchowy, kosmiczny, czy jak kto woli Boski potencjał już w sobie, jednak nie każdy potrafi z tego potencjału korzystać.

Czasami potrzebuje człowiek jakiegoś wstrząsu losowego, aby doznać kontaktu z tym wewnętrznym potencjałem i skorzystać z niego.

Nie zawsze jest to możliwe, aby dojść do tego wewnętrznego źródła potencjału ludzkiego, jeśli ten potencjał jest pogrzebany pod presją negatywnych, nieludzkich, nie etycznych doświadczeń, które dokonały zmian w osobowości człowieka w kierunku ostrej formy egoizmu czy nacyzmu.

Ludzie mają sumienie, coś w rodzaju cichego  wewnętrznego głos.
Jednak nie wszyscy ludzie słuchają lub w ogóle słyszą ten głos wnętrzny.

Tacy ludzie niestety dominują w polityce, którzy podejmują świadomie bez wahania zgubne decyzje dla społeczeństwa, z głupoty lub oportunizmu aby się utrzymać na swoim stołku.

Pseudo pandemia dobitnie dała nam takie doświadczenie, w którym politycy w żywe oczy ciągle okłamywali społeczeństwo, zapewniając je, że wszystko co się dzieje jest bezalternatywne i dzieje się dla dobra zdrowia społecznego.

Tak niebyło, lecz mieliśmy do czynienia z głupotą, oszustwem i wyrachowanym działaniem, na co są już obecnie dowody.
Nagle z dnia na dzień przestały obowiązywać dotychczasowe, naukowe, medyczne doświadczenia ludzkości z epidemiami i narzucono społeczeństwom nieracjonalny psycho-terror odcinając społeczeństwu możliwość informacji od wybitnych naukowców z osiągnięciami naukowymi, którzy sprawdzili się w przeszłości w dziedzinie medycyny zajmującej się szczepionkami. 
Nawet dwóch noblistów protestowało przeciwko szkodliwym działaniom dla substancji społecznej.

Społeczeństwo było karmione propagandą rządową pochodzącą od medyków bez doświadczenia, skorumpowanych i lobbujących interesy przemysłu farmaceutycznego. Medyków, którzy w swoich przekazach do społeczeństwa byli po prostu śmieszni i sprzeczni z tym, co przekazywali społeczeństwu wcześniej.

Nawet kościół katolicki uległ oślepieniu przyrównując ministrów do apostołów, a pajac siedzący na piotrowej stolicy oświadczył, że zaszczepienie się jest oznaką miłości do bliźniego.
Równocześnie kościół ten pozostawił ludzi starszych i umierających bez duchowej opieki, co było zdradą nauk Jezusa Chrystusa.
Tego podłego, szatańskiego, nieludzkiego doświadczenia nie doznała jeszcze ludzkość w takim wymiarze.

Dzisiaj już wiemy po zeznaniach dyrektora Pfizera, że ta piotrowa miłość do bliźniego była bliżej do miłości szatana, ponieważ od samego początku było wiadome, że szczepionka jest eksperymentalna i niebyła nawet sprawdzona.

Wracając do cichego głosu sumienia człowieka, wielu ludzi uważa ten głos za element Boskości istoty ludzkiej, która w gruncie rzeczy jest dobra i nie chce czynić innym to, czego sama nie chciałaby doświadczyć.
W sumieniu jest w końcu miara sprawiedliwości i miłości do człowieka i wszystkiego co pochodzi od natury, stwórcy.

Największą tragedią ludzkości jest to, że wielu ludzi ma wyłączone sumienie, czego efekty widzimy dzisiaj jak na dłoni.
Znaleźliśmy się obecnie w punkcie, w którym musimy sobie postawić pytanie, w jakim kierunku chcemy zmierzać?

Chcemy porzucić nasze wewnętrzne naturalne głosy inspirujące nas do odczuwana piękna, sztuki, prawdy, sprawiedliwości i wszystkiego co nas czyni ludźmi. Mamy oddać się technice cyfrowej, która ma nas zniewolić, sponiewierać kulturowo, cywilizacyjnie i odebrać nam wolność?

Taka jest wola szatana, na których usługach są ludzie, może nieświadomie, zarządzający dzisiaj politykami.
Priorytetem tych ludzi było i jest zniszczenie wspólnoty i wprowadzenie konkurencyjności między ludzkiej, która niszczy współpracę, aby każdy z każdym prowadził formy walki między sobą, co atomizuje i wyobcowuje społeczeństwo i odbiera mu quasi Boski, naturalny charakter i prowadzi również do tego, że ludzie niewiedzą co to jest kochać drugiego człowieka i kojarzą kochanie z zaspakajaniem swoich potrzeb seksualnych.

Ci ludzie będący na usługach szatana nie kochają się sami, dawno utracili tą zdolność emocjonalną, dlatego jedyną siłą napędową w swojej egzystencji koncentrują, być może nieświadomie, w kierunku zgubnego działania. 
W ten sposób czerpią oni energię do swojego życia z chęci posiadania dóbr materialnych i chęci zniewolenia innych ludzi i to za wszelką cenę, co jest nieludzką, chorą, destruktywną formą egzystencji.

Oni nie przebierają w środkach i idą na całego, łudząc się, że na krwi ludzkiej dalej będą budować swoje imperium zła i zniewolenia człowieka poprzez jego cyfrową totalną kontrolę i odebranie mu ostatniego atrybutu swobody i wolności, a więc możliwość zarządzania swoimi osiągnięciami gospodarczymi i możliwością zabezpieczającą te osiągnięcia pieniądzem gotówkowym, którego chcą podmienić na pieniądz cyfrowy.

Przez tysiące lat człowiek nauczył się żyć i współżyć z naturą, poznając jej nieposkromioną bezwzględną surowość. Niejednokrotnie człowiek walczył w swojej historii z przeciwieństwami natury, która utrudniała człowiekowi egzystencje, kiedy zbiory płodów rolnych były decymowane suszami trwającymi kilka lat.

Dzisiaj nie ma już tych problemów, ponieważ człowiek nauczył się współżyć tak z naturą, że ona stała się dla człowieka sprzymierzeńcem.

Jednak chęć zysku wpływowych grup interesów doprowadziła do tego, że człowiek zaczął obchodzić się z naturą bezwzględnie, stwarzając ideologię ratowania natury, która to ideologia de facto przyspiesza degradacje tej natury. ( turbiny wiatrowe, elektro auto ).

Obecny kryzys pokazał nam to, że my żyjemy w systemie pozbawionym cech ludzkich, pozbawionym duszy i kierowanym siłą szatana.
Ludzie czują, że tu się coś nie zgadza, ale nie potrafią na razie uporządkować sobie tego, aby wiedzieć dokładnie, co tu się nie zgadza. To się jednak zmieni, kiedy człowiek zacznie się identyfikować ze swoim głosem wewnętrznym i zacznie go słuchać i wróci do swojej natury.

Powstanie wtedy wielkie pragnienie dokonania zmian i w tym jest nasza nadzieja.
Zmiany te będą quasi Great Reset-em, ale naszym Great Reset-em, a nie Reset-em takich degeneratów pozbawionych empatii dla człowieka jak Klaus Schwab. Ten nasz Reset będzie powrotem do naszych ludzkich korzeni, do zrozumienia samego siebie.

 

StanW

StanW

Podobał Ci się post? Wystaw ocenę!

5

liczba ocen: 1

 • @

  //Tego podłego, szatańskiego, nieludzkiego doświadczenia nie doznała jeszcze ludzkość w takim wymiarze.//
  Ludzkość doświadczała o wiele większych dramatów
  słynna zaraza z 1349 wykosiła w samej Europie
  więcej niż połowę populacji , nawet "hiszpanka " sprzed
  nieco ponad 100 lat zebrała większe żniwo ,
  a ofiary 2 światowych wojen i komunizmu ?
  Przypadek z tym covidem pokazał jedynie
  nieudolność t zw służby zdrowia bo koncentracja
  na samym wirusie odcięła innych chorych od leczenia
  stąd zdecydowanie większa ilość zgonów
  Receptą na obecny kryzys jest zakończenie wojny na Ukrainie
  i wypracowanie nowych relacji z Rosją
  w taki sposób by w miarę wszystkich zadowolić

  • @#puuuq

   Znane mi są te masakry i inne.
   Tu chodzi o wymiar globalny obecnej masakry, zorganizowanej zbrodni przeciwko ludzkości!
   O wymiar światowy, czego ludzkość jeszcze nie doświadczyła.
   Nie sądzę, że Pana propozycja cokolwiek by zmieniła. Fatalna sytuacja gospodarcza spowodowana upadkiem systemu finansowego była jeszcze przed wojną na Ukrainie, która jest tylko świecą dymną przysłaniającą wydarzenia inspirowane przez sektor finansowo cyfrowy.

   • @#puuuq#StanW

    //Nie sądzę, że Pana propozycja cokolwiek by zmieniła. //
    Rozumiem ,że lepiej za radą wodza potańczyć przy ognisku , spożyć kilka grzybków i połączyć się duchowo z przodkami a oni już pogonią ten kryzys
    i wszyscy zaczną się kochać

    • @#puuuq#StanW#puuuq

     Jeśli chodzi o tzw. hiszpankę, to radzę zapoznać się z faktami, a nie propagandą.
     https://emigrant19.nowyekran24.com/post/165470,historia-masowych-szczepien
     Obecnie nad śmiertelność na obszarze EU, według danych ˛przeciętnie mamy ponad 16%.
     To jest liczba nad śmiertelności jak jest w czasie wojny.
     Obecnie dużo młodych ludzi umiera na diagnozę „nagle i nieoczekiwanie” i mamy tendencje wzrostową.

    • @#puuuq#StanW#puuuq

     Pan nie zrozumiał mistycznego przesłania wodza, który na swój sposób perfekcyjnie opisuje rzeczywistość i daje optymalne rady dla ludów będących od lat niszczonych przez US „cywilizację”

   • @#puuuq#StanW

    //perfekcyjnie opisuje rzeczywistość i daje optymalne rady //
    Każdy wódz , papież , pop, mufti czy inny t zw
    "duchowy ojciec " ma zawsze optymalne rady
    tylko ,że jakoś nie za bardzo można je przekuć
    na konkretne czyny

    • @#puuuq#StanW#puuuq

     Jednak propozycje wodza indiańskiego wychodzą daleko poza propozycje swojego szczepu i można je uważać, a nawet są one uważane przez wielu filozofów (Kirhoffa, Vossa, Steckela) za propozycja dotyczące całego globu i są konformistyczne z moralnością i poszanowaniem praw człowieka.
     O tym nie można powiedzieć o głowie KK, który przyrównuje zastrzyk z trucizną mRNA z miłością do bliźniego. I to mówi przedstawiciel kościoła, który reprezentuje religię, która niestety jest jedyną religią o bezwarunkowych motywacjach etycznych dla innowierców.
     Tym samym mamy do czynienia z profanacją na najwyższym szczeblu pogwałcającą nauki Jezusa Chrystusa.

    • @#puuuq#StanW#puuuq

     ...można przekuć... o tym mówi wódz właśnie - każdy z nas wybiera sam: albo into the pit, albo through the door to the other side... praktycznie wszyscy idą do dołu...
     ...no a konstatacja Stana, że niejaki papież nie ma niczego wspólnego z nauczaniem Nauczyciela jest oczywista - ten pierwszy to katol, czyli podżegacz a ten drugi to chrześcijanin....

   • @#puuuq#StanW

    Najwięcej to pewnie w masońskim Wrocławiu pełnym ukrów. HIV coraz groźniejszy w dużych, polskich miastach

    https://portalkomunalny.pl/hiv-coraz-grozniejszy-w-duzych-polskich-miastach-530487/

    Ciekawe czemu nie mówi się skąd na Ukrainie tyle HIVa i jaka jest korelacja z USraelskimi biolaboratoriami.

    https://en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS_in_Ukraine

    To jest po szczypawkowy HIV. Po eliksirach wszędzie zanotowano lawinowy wzrost nabytego braku odporności jakim jest HIV. Do tego mRNA przyznali się, że wkleili kilka genów HIV.
    Nawet domyślam się, dlaczego. Potrzebowali odwrotnej transkryptazy, aby mRNA wkleił si e do naszego DNA. Bez tego enzymu to niemożliwe. O tym mówił Luc Montagnier… że będzie wysyp aids – i potem zszedł z tego świata…
    NIE MA HIV. Nikt go nie widział!

    KOLEJNE STRASZENIE: „Epidemia HIV w Polsce! Wzrost zachorowań o ponad 2000%?”

    A jaka jest prawda:

    „Wbrew popularnym twierdzeniom społeczności naukowej przeciwciała nie są specyficzne. Dlatego test na obecność przeciwciał HIV może dać pozytywny wynik dla ponad 70 innych chorób (takich jak gruźlica, ciąża, a nawet szczepionka przeciw grypie), o których mówi się, że wywołują tę samą odpowiedź przeciwciał. Wyniki są niedokładne. Następnym razem, gdy spróbują stwierdzić, że „specyficzne” przeciwciała celują w określone „wirusy” lub ich „kolczaste białka”, miejmy nadzieję, że teraz będziesz wiedział lepiej i zdasz sobie sprawę, że nigdy tak nie jest. Fałszywe wyniki dają m.in.:

    transfuzje krwi

    Wirus Epsteina-Barra

    grypa

    szczepionka przeciw grypie

    hemofilia

    zapalenie wątroby

    opryszczka

    trąd

    malaria

    szpiczak mnogi

    transplantacja narządów

    inne retrowirusy

    reumatyzm

    gruźlica…”

    ” Od AIDS do COVID – to samo oszustwo się powtarza

    Omówiłem w innych artykułach, w jaki sposób scamdemic COVID jest powtórzeniem poprzednich scamdemic (np. scamdemic świńskiej grypy z 1976 roku ), ale na znacznie większą skalę.

    Istnieje wiele fascynujących powiązań i zbiegów okoliczności między AIDS a COVID .

    Paranoja COVID jest bardzo podobna do histerii związanej z AIDS…

    W obu przypadkach oficjalna narracja (podsycana przez siejące postrach media głównego nurtu ) głosiła…

    Całość:

    https://vk.com/@clubsamup-mit-zarazenia-przemysl-to

 • ...hmmmm żywotne interesy....

  ....żeby zrozumieć co to jest żywotny interes wpierw należałoby określić, co jest interesem życia? po pierwsze, skoro ono się kończy śmiercią, to raczej nie warto za bardzo w nie inwestować, prawda? to jest ta dziura, o której mówi wódz...
  ...a z drugiej strony mamy świadomość istnienia człowieka, który był wieczny czyli Adama i określił on za swój interes to że wolał być śmiertelnym jako manifestacja swej istoty ludzkiej, czyli wolności, możności wyboru choćby i tego co przeczy swoim interesom, czyli życiu w zdrowiu i szczęściu wiecznie obok Ojca.... zdaje się że tylko ten, komu się w dupie poprzewracało z takiego dobrobytu, mógłby się odważyć na los ziemskiego zatracenia u lucypera....

  • ...hmmmm żywotne interesy....#sal2

   Tą pierwszą drogę wybierają przede wszystkim ludzie nieposiadający pokrycia w przyszłości i prymitywnym modelu myślenia odwołującego się do sfery instynktu, którzy są systemowo obecnie nie bez przyczyny promowani.
   Tą drugą drogę wybierają ludzie, którzy mają pokrycie w przyszłości, a więc ich model myślenia wychodzi daleko ponad swoje pokolenie. Ci ludzie przez obecną formę faszyzmu EU są prześladowani, ponieważ oni są nośnikiem wartości humanitarnych, tradycji i cywilizacji o etyce wolność i sprawiedliwość społecznej.

   • ...hmmmm żywotne interesy....#sal2#StanW

    hehehehe z tą sprawiedliwością społeczną to bym uważał - jest to całkowita niesprawiedliwość ipso facto...
    ...no i radzę przemyśleć to, com napisał o Adamie i jego wyborze Stan, gdyż są to prymarne decyzje moralno-egzystencjalne tworu zwanego człowiekiem. które w mniejszym lub większym stopniu odpowiadają naszym, skarlałym decyzjom ziemskim....